Designhuvar

Design som ger ny dimension och ett modernt formspråk.

EKO-DesignLine är ett modellprogram som svarar mot högt ställda förväntningar på såväl funktion som design. Med arkitektens formspråk som utgångspunkt låter vi produkterna bli till ett med byggnaden eller sticka ut och bli en utsmyckning i sig.