Designhuvar

Design som ger ny dimension och ett modernt formspråk.

EKO-DesignLine är ett modellprogram som svarar mot högt ställda
förväntningar på såväl funktion som design. Med arkitektens formspråk
som utgångspunkt låter vi produkterna bli till ett med byggnaden eller
sticka ut och bli en utsmyckning i sig.