EKO-HK - utgått
Kombihuv


Ersätts av EKO-HKE

 

Takhuv EKO-HK är avsedd att användas för kombinerad ute- och avluft i komfort- och industrianläggningar. Den har samma yttre form som EKO-HT och EKO-HF och används därför ofta tillsammans med dessa där man vill ha en enhetlig stil på samtliga takhuvar. Huven består av en avluftsdel med ställbar kona som kastar luften rakt upp med hög hastighet och en uteluftsdel som tar in luft i underkanten. Ute- och avluftsdelarna är skilda från varandra. Därmed undviks överströmning av luft mellan delarna. Genom en låg lufthastighet i uteluftsdelen undviks dessutom medryckning av regn och snö. Den ställbara konan kan anpassas för variabelt flöde, vilket gör att takhuv EKO-HK är mycket flexibel. Huven kan även förses med fast kona.

Huven tillverkas som standard i aluzink (C4), men kan även tillverkas i aluminium, koppar, rostfritt, Magnelis (C5) och lackerat utförande.

Lämpligt tryckfall är 2-40 Pa.