EKO-HKA - utgått

EKO-HKA - utgått
Kombihuv


Ersätts av EKO-HKAS

 

Produktinformation

Takhuv EKO-HKA är avsedd att användas för kombinerad ute- och avluft i komfort- och industrianläggningar. Den har samma yttre form som EKO-HTA, EKO-HTAD, EKO-HFA och EKO-HFAD och används därför ofta tillsammans med dessa där man vill ha en enhetlig stil på samtliga takhuvar. Huven består av en avluftsdel som kastar luften rakt upp med hög hastighet och en uteluftsdel som tar in luft i underkanten. Ute- och avluftsdelarna är skilda från varandra. Därmed undviks överströmning av luft mellan delarna. Genom en låg lufthastighet i uteluftsdelen undviks dessutom medryckning av regn och snö.

Takhuv EKO-HKA tillverkas som standard i aluzink (C4), men även i aluminium, koppar, rostfritt, Magnelis (C5) och lackerat utförande.

Lämpligt tryckfall för uteluft är 2-40 Pa och för avluft 30-100 Pa.