27903

Selma Stad

Vi levererar till Selma Stad! 

Området vid Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan i Göteborg håller på att förvandlas, och Selma Stad växer fram. 

Här formas en attraktiv ny stadsdel med trygghet och hållbarhet i fokus. Det byggs nya bostäder, kontor, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur tillsammans med nya torgstråk och parkstråk. Mycket står redan klart och projektet beräknas vara klart under 2023.

Till projektet har vi bland annat levererat brand-brandgasspjäll, takhuvar (inkl. takgenomföringar), irisspjäll, backströmningsskydd och skyddsgaller.