EKOVENT Fire System Pro

31 oktober 2022


EKOVENT Fire System Pro 

Begränsa branden - evakuera röken - rädda liv

Rädda liv och skydda din byggnad med Ekovent Fire System Pro - ett enkelt och lätt installerat styrsystem som ger dig fullt brandskydd. Från och med nu behöver du inte oroa dig för ditt brandskyddssystem.
I händelse av brand har vi täckt dig med vårt Ekovent Fire System Pro, som förhindrar brand och rök
från att spridas genom din byggnad och säkerställer evakuering av giftiga rökgaser.
Detta kommer inte bara att minimera skador på din byggnad, utan ännu viktigare köpa dyrbar tid för människor att lämna fastigheten,
vilket i sin tur minskar risken för rökinandning och gasrelaterade biverkningar och slutändan rädda liv.

Ingående komponenter

Ekovent Fire System Pro består av tre huvudkomponenter, konstruerade för fullt brand- och rökskydd!

Med masterenhetens intelligens, den snabba regleringen av spjällmodulen, flexibiliteten och översikten i ProLink-appen får du ett avancerat brandförebyggande system, full kontroll och konfigurationsflexibilitet för att lägga till fler produkter och skräddarsy systemet för att passa din byggnad.

 

Masterenheten EKO PRO-M

Övervaka och kontrollera 60 spjäll.

PRO-M är en intelligent masterenhet som ger dig ett pålitligt brandskydd för ditt ventilationssystem.

Från en åtkomstpunkt kan du styra, övervaka och testa din brandskyddssystem - med upp till 60 spjäll anslutna i hela din byggnad.
PRO-M säkerställer enkel kabeldragning och enkel anslutning till ditt övergripande system via ModBus eller BacNet.

 

EKO PRO-S & ProLink

Enkel idrifttagning och installation med Bluetooth-funktion.

Ekovent har designat spjällmodulen PRO-S med bluetooth-funktion för att säkerställa snabb och enkel idrifttagning.
När PRO-S är ansluten till vår ProLink-app kan du ställa in och kontrollera indexnumret för PRO-S direkt från din smartphone. 

Genom vår ProLink-applikation kan du skanna efter tillgängliga enheter, ansluta till närliggande PRO-S,
ändra namnet på spjällenheten och ändra Modbus-adressen. Snabbt, enkelt - tidsbesparande.

 

>>Download iOS app
>>Download Android App

 

Snabb installation och idrifttagning

Din tid värdefull; därför har vi konstruerat våra produkter för att stödja en snabb och förenklad installation.
Masterenheten är utformad med generöst utrymme för kabeldragning inuti höljet och en noggrann anslutningsguide
för att säkerställa snabb och korrekt kabeldragning.

 

 

Full kontroll av brand- brandgasspjäll och rökkontrollspjäll 

Så här Fungerar det 

Vid brand stänger Ekovent Fire System Pro automatisk brand- brandgasspjäll för att begränsa branden till ett rum.
Rökkontrollspjäll kommer att se till att inga rökgaser passerar till andra rum utan leds istället ut ur byggnaden,
eftersom vissa spjäll stänger och andra öppnar.

Automatiskt funktionstest

Fire System Pro är konstruerad för skräddarskydd automatisk testning och kontroll av ditt brandskyddssystem med 
en individuell testuppsättning från PRO-M, manuell testfunktion och fellarm med detaljerad information.

Detta säkerställer optimal systemdrift utan stilleståndstid och maximal säkerhet.

 

 

Introduktion av systemet (Video)

Ett styrsystem-fullt brandskydd 

Det har aldrig varit lättare för att säkra din byggnad och människorna i den.
För att lära dig mer om Ekovent Fire System Pro se filmen:

 

 

 

Styrsystemet i korthet

Data ska vara lätt att skydda byggnaden. Med ett komplett system får du flera fördelar.

Fördelar med Fire System Pro

  • En åtkomstpunkt till hela styr- och övervakningssystemet
  • Enkel driftsättning  av PRO-S med ProLink app
  • Snabb installation
  • Effektivt test av systemet
  • Styr brand-brandgasspjäll
  • Styr rökkontrollspjäll
  • Kommunicera med luftbehandlingsaggregat och rökevakueringsfläktar