EKO-RET
Rökdetektor


En optisk rökdetektor för takmontage som är avsedd för användning i olika typer av ventilationsutrymmen och lokaler.

 

Produktinformation

EKO-RET är en optisk rökdetektor avsedd för användning i olika typer av ventilationsutrymmen och lokaler och monteras i taket enligt gällande bestämmelser i VVS AMA 98. Den används tillsammans med styr- och övervakningssystemet EKO-KE och EKO-MKE/SKE, kontrollenhet EKO-RKB eller övervakningssystem EKO-KPA för att hantera spjällstyrning, fläktstopp och larmfunktioner m.m.

Med en ny optisk kammare och ljuskälla har EKO-RET förbättrat sin förmåga att upptäcka även små partiklar från början av en brand. Denna uppgradering gör den till ett pålitligt alternativ till den tidigare överlägsna joniserande rökdetektorn.

Larmindikationen sker genom en röd lampa i detektorn och den förblir i larmtillstånd tills en manuell återställning görs i centralskåpet eller kontrollenheten. För att undvika onödiga larm vid nedsmutsning har detektorn en inbyggd servicelarm.


Egenskaper

  • Optisk rökdetektor avsedd för olika ventilationsutrymmen och lokaler.
  • Kompatibel med olika styr- och övervakningssystem för hantering av spjällstyrning, fläktstopp och larmfunktioner.
  • Förbättrad förmåga att upptäcka små partiklar från början av en brand.
  • Tydlig larmindikation med en röd lampa.
  • Inbyggd servicelarm för att undvika onödiga larm vid nedsmutsning.