EKO-RET
Rökdetektor


En rökdetektor som används i alla typer av ventilationsutrymmen.
Detektorn monteras i tak.

 

Rökdetektor EKO-RET används i alla typer av ventilationsutrymmen.
Detektorn monteras i tak.