EKO-RVT
Värmedetektor


En värmedetektor som ger snabb indikering vid temperaturhöjningar.
Monteras i tak.

 

Värmedetektor EKO-RVT ger snabb indikering vid temperaturhöjningar.
Monteras i tak.