EKO-RVT
Värmedetektor


En värmedetektor för takmontage som ger snabb indikering vid temperaturhöjningar.

 

Produktinformation

Värmedetektor EKO-RVT är avsedd att användas i industri- och komfortventilation. Detektorn monteras i tak. Värmedetektorn är utförd enligt gällande bestämmelser och testad enligt enligt EN54 5, klass A2 S (54-70 °C) och klass CS (84-100 °C)

Den används tillsammans med styr- och övervakningssystemet EKO-KE och EKO-MKE/SKE, kontrollenhet EKO-RKB eller övervakningssystem EKO-KPA för att hantera spjällstyrning, fläktstopp och larmfunktioner m.m.

Värmedetektorn är en lågprofildetektor, där det värmekännande elementet har låg termisk massa, vilket ger mycket snabb indikation av temperaturhöjningar. Detektorn är av maximal typ, dvs utlöser larm när temperaturen uppnått 54 °C. Den är mycket snabb och kan därför med fördel användas där en kombination av maximal- och diffrentialvärmedetektor önskas. När temperaturen når 54 °C larmar detektorn och den röda lampan tänds. Detektorn finns även i 84°C-utförande.


Egenskaper

  • Avsedd för industri- och komfortventilation med enkel montering i tak.
  • Uppfyller gällande bestämmelser och testad enligt EN54 5 för klass A2 S (54-70 °C) och klass CS (84-100 °C).
  • Kompatibel med olika styr- och övervakningssystem för spjällstyrning, fläktstopp och larmfunktioner.
  • Lågprofildetektor med låg termisk massa för snabb temperaturindikation.
  • Utlöser larm vid 54°C med snabb reaktion och tydlig indikation genom en röd lampa.
  • Finns även i 84°C utförande för olika användningsområden och krav.