EKO-HSK
Kombihuv


En takhuv avsedd att användas för kombinerad
ute- och avluft i komfort- och industrianläggningar.

 

Takhuv EKO-HSK är avsedd att användas för kombinerad ute- och avluft i komfort- och industrianläggningar. Huven är utformad som en skorsten och passar därför in i miljöer med krav på utseende och design. Den har samma yttre form som EKO-HSF och EKO-HST och används därför ofta tillsammans med dessa där man vill ha en enhetlig stil på samtliga takhuvar. Huven består av en avluftsdel som kastar luften rakt upp med hög hastighet och en uteluftsdel med jalusigaller på tre sidor. Ute- och avluftsdelarna är skilda från varandra och därmed undviks överströmning av luft mellan delarna.

Lämpligt tryckfall för uteluft är 2-30 Pa och för avluft 30-100 Pa.

Material och ytbehandling
EKO-HSK tillverkas som standard i ZinkMagnesium ZM120 (C4), men även i aluminium, koppar, rostfritt och lackerat utförande (Se kulörkarta).

Produkten återfinns i Sundahus Miljödata och på Byggvarubedömningen.