27903

Ideon Science Park Lund

Nybyggnad av kontor vid Ideon Science Park i Lund: Stockholmsledet 11

Till projektet har vi levererat:

Brandspjäll

Brandgasfläktar