Malmö Arena Tower
27903

Malmö Arena Tower

Arenakvarteret med Malmö Arena och Malmö Arena Hotell bli komplett med den sista etappen
Malmö Arena Tower. Den samlade ytan på 15 000 kvm kommer bland annat bestå av lägenheter
och kontorslokaler. Malmö Arena Tower blir även en ny bas för framtidens flygledare genom en
av världens största flygledarakademier.

Till det nya landmärket i stadsdelen Hyllie har vi i samarbete med Climat 80 Entreprenad bland
annat levererat galler, brandgasfläktar, tryckhållningsspjäll, takhuvar, irisspjäll och brandspjäll.