Tryckavlastningsspjäll

Öppnar vid brand och används för att tryckavlasta kanalsystemet eller som förbigång (bypass) vid aggregat.
Tryckavlastningsspjäll är bland annat avsedda att användas för att begränsa brandgasspridning mellan
brandceller enligt BBRAD 4.2.1 genom att tryckavlasta kanalsystemet eller brandcellen för utrymmen
med skyddsnivå 2. Denna typ av spjäll är i normaldrift helt stängt och öppnar vid brand.