EKO-HBK
Kombihuv


En takhuv avsedd att användas för kombinerad
ute- och avluft i komfort- och industrianläggningar. 

 

Takhuv EKO-HBK är avsedd att användas för kombinerad ute- och avluft i komfort- och industrianläggningar. Huven består av en avluftsdel som kastar luften rakt upp med hög hastighet och en uteluftsdel som tar in luft genom lamellerna. Ute- och avluftsdelarna är skilda från varandra. Därmed undviks överströmning av luft mellan delarna. Genom en låg lufthastighet i uteluftsdelen undviks dessutom medryckning av regn och snö. Huven tillverkas utan synliga hörnprofiler och ingår i samma serie, EKO DesignLine, som EKO-HRB, EKO-HBJ, EKO-HBF och EKO-HB och används i miljöer med speciella krav på design.

Lämpligt tryckfall för uteluft är 2-40 Pa och för avluft 30-100 Pa.

Material och ytbehandling
EKO-HBK tillverkas som standard i ZinkMagnesium ZM120 (C4), men även i aluminium, koppar, rostfritt och lackerat utförande (Se kulörkarta).

Produkten återfinns i Sundahus Miljödata och på Byggvarubedömningen.