Styr- och övervakning

EKOVENT har ett brett sortiment av styr- och övervakningssystem för övervakning
och funktionskontroll av brand-/ brandgasspjäll. EKO-MME/SME för styrning- och övervakning
av upp till 400 brand-/ brandgasspjäll med Modbus kommunikation, det trådlösa systemet
EKO-TME/TSE, flertrådssystem EKO-KE och EKO-MKE/SKE för styrning av 230V spjällmotorer.